1
Tiêu đề
Nghệ sĩ
Album
Năm
Thể loại
Tốc độ bit
Không đổi
Biến thiên
Tốc độ lấy mẫu
Kênh
Phai vào
Phai ra
Đảo ngược
3
Chuyển đổi hoàn tất
Đã chuyển đổi xong {0} tập tin
Lưu vào
Google Drive Dropbox
Saving to Google Drive: 0%
Tập tin đã được lưu đến Google Drive
Các tập tin đã được nén để dễ tải về
Trình Chuyển đổi Âm thanh Trực tuyến
Trình Chuyển đổi Âm thanh Trực tuyến
Một ứng dụng trực tuyến miễn phí chuyển đổi các tập tin âm thanh cho bạn. Ứng dụng này hỗ trợ mọi định dạng, xử lý các tập tin của bạn một cách nhanh chóng và không yêu cầu cài đặt.
Chuyển đổi mọi định dạng
Chuyển đổi mọi định dạng
Our converter works with over 300 different file formats including video formats, converting them to mp3, wav, m4a, flac, ogg, amr, mp2, and m4r (for iPhone ringtones).
Trích âm thanh từ một tập tin video
Trích âm thanh từ một tập tin video
Our app allows you to extract an audio track from a video. It is useful when you want to save a particular song from a movie or a music video.
Chuyển đổi âm thanh dễ dàng
Chuyển đổi âm thanh dễ dàng
Ứng dụng rất dễ sử dụng: tải lên tập tin gốc, chọn định dạng và chất lượng mong muốn, và tải tập tin đầu ra về máy tính của bạn.
Cấu hình cao cấp
Cấu hình cao cấp
You can configure the quality, bitrate, frequency, and number of channels, apply reverse playback or fade in, or even remove a voice from the audio track.
Rất an toàn
Rất an toàn
Các tập tin của bạn sẽ tự động được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi một vài giờ sau khi bạn đã hoàn tất xử lý chúng. Không ai có quyền truy cập chúng trừ bạn.
Chuyển đổi theo lô
Chuyển đổi theo lô
Ứng dụng có thể chuyển đổi nhiều tập tin cùng lúc trong một lô, lưu chúng trong một tập nén ZIP để tăng tốc độ tải xuống.
Làm việc trong một trình duyệt
Làm việc trong một trình duyệt
Giờ đây bạn có thể chuyển đổi các bản thu âm ngay trong trình duyệt của mình. Rất nhanh, bảo mật và hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ thẻ
Hỗ trợ thẻ
Bạn có thể thay đổi tên, nghệ sĩ, album, năm phát hành và thể loại của bài thu âm. Thẻ được hỗ trợ cho mp3, ogg, flac và wav.
Different types of audio formats explained How to extract sound from a video? Advanced mp3 converting settings explained