Blog

Blog chuyển đổi âm thanh 123apps
27 tháng 2, 2023
M4A vs MP3: Chất lượng âm thanh nào tốt hơn?
Bài viết này so sánh các định dạng âm thanh M4A và MP3 về khả năng tương thích của thiết bị, độ nén, kích thước tệp, ứng dụng và chất lượng thu được.
27 tháng 2, 2023
FLAC và MP3: Định dạng nào tốt hơn?
Bài viết so sánh các định dạng âm thanh FLAC và MP3 về các đặc điểm của chúng, chẳng hạn như chất lượng âm thanh, kích thước tệp và thuật toán nén. Nó thảo luận về ưu và nhược điểm của cả hai định dạng và trường hợp sử dụng phổ biến của chúng.
27 tháng 2, 2023
WAV vs MP3: So sánh chi tiết cho người dùng
Bài viết giải thích sự khác biệt giữa định dạng âm thanh kỹ thuật số WAV và MP3, đồng thời đưa ra so sánh các tính năng của chúng dành cho người tạo podcast. Nó bao gồm các khía cạnh như kích thước tệp, độ nén, chất lượng âm thanh và lời khuyên thiết thực về việc sử dụng định dạng nào khi tạo, chỉnh sửa và xuất podcast.
27 tháng 2, 2023
Cách chuyển đổi MP4 sang MP3 - Mẹo dễ dàng và nhanh chóng
Bài viết giải thích cách trích xuất âm thanh từ video hoặc chuyển đổi MP4 sang MP3 bằng các dịch vụ trực tuyến và công cụ máy tính để bàn trên PC hoặc Mac. Nó cũng cung cấp thông tin về sự khác biệt giữa MP3 và MP4 cũng như những cách cơ bản để chuyển MP4 sang MP3.
27 tháng 2, 2023
Sự khác biệt giữa MP3 và MP4: Cái nào tốt hơn cho cuộc sống hàng ngày?
Bài viết giải thích sự khác biệt giữa định dạng âm thanh MP3 và MP4, đặc điểm của chúng và codec được hỗ trợ, kèm theo so sánh trực quan và cài đặt được đề xuất.
Different types of audio formats explained
There are plenty of audio formats out there. The most common of them are such formats as MP3 (MPEG-2 Audio Layer III) and WAV. The format type usually corresponds to the file extension (the letters in the file name after...
How to extract sound from a video?
The easiest way to extract the sound from a video is to use our audio converter. Open the audio converter. Click "Open files". In the resulting window select the file you wish to extract the sound from. The maximum...
Advanced mp3 converting settings explained
In this article we will discuss audio encoding settings that affect the quality of sound. Understanding the conversion settings can help you select the optimal sound encoding properties in terms of file size relative to sound...