Wyjaśnienia ustawień zaawansowanych konwersji mp3

W tym artykule omówimy ustawienia kodowania audio, które wpływają na jakość dźwięku. Rozumienie ustawień konwersji pomoże Ci wybrać optymalne właściwości kodowania dźwięku pod względem rozmiaru pliku i jakości dźwięku.

Co to jest przepływność?

Przepływność (ang. bitrate) to ilość danych zużywanych do przekazywania strumieniu dźwięku w jednostce czasu. Na przykład, przepływność 128 kb/s to 128 kilobitów na sekundę i oznacza, że jedna sekunda dźwięku jest kodowana za pomocą 128 tysięcy bitów (1 bajt to 8 bitów). Jeśli skonwertować to do kilobitów, jedna sekunda dźwięku zabiera około 16 KB.

Tak im większa jest przepływność ścieżki, tym więcej miejsca zajmie na Twoim komputerze. Jednak w tym samym formacie większa przepływność pozwala nagrywać dźwięk w lepszej jakości. Na przykład jeśli skonwertujesz audio CD do MP3, przepływność 256 kb/s da znacznie lepszą jakość dźwięku, niż przepływność 64 kb/s.

Ponieważ dyski twarde są dzisiaj stosunkowo niedrogie, zalecamy konwersję do MP3 z przepływnością co najmniej 192 kb/s lub wyżej.

Przepływność też dzieli się na stałą lub zmienną. 

Różnica między przepływnością stałą (CBR) a zmienną (VBR) 

Stała przepływność oznacza, że kodowanie każdego segmentu dźwięku zużywa stałą ilość bitów. Tym nie mniej, struktura dźwięku może być różna, i kodowanie segmentu ciszy wymaga znacznie mniej bitów, niż kodowanie intensywnego segmentu dźwiękowego. W odróżnieniu od przepływności stałej, zmienna przepływność automatycznie dostraja jakość kodowania na różnych odcinkach. W ten sposób odcinki prostsze co do kodowania będą korzystały z niższej przepływności, wówczas gry bardziej skomplikowane odcinki będą kodowane na wyższej przepływności. Kodowanie na zmiennej przepływności pozwala na osiągnięcie wyższej jakości dźwięku wraz ze zmniejszeniem rozmiaru pliku. 

Co to jest częstotliwość próbkowania?

Tego terminu używa się w konwersji sygnału analogowego do formy cyfrowej, określa się nim liczbę próbek (pomiarów próbnych poziomu sygnału) za sekundę, wymaganą do konwersji sygnału.

Wstecz