บล็อก

บล็อกการแปลงเสียง 123apps
27 กุมภาพันธ์ 2023
M4A กับ MP3: คุณภาพเสียงไหนดีกว่ากัน?
บทความนี้เปรียบเทียบรูปแบบเสียง M4A และ MP3 ในแง่ของความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ การบีบอัด ขนาดไฟล์ แอปพลิเคชัน และคุณภาพผลลัพธ์
27 กุมภาพันธ์ 2023
FLAC กับ MP3: รูปแบบไหนดีกว่ากัน?
บทความนี้เปรียบเทียบรูปแบบเสียง FLAC และ MP3 ในแง่ของคุณลักษณะ เช่น คุณภาพเสียง ขนาดไฟล์ และอัลกอริธึมการบีบอัด โดยจะกล่าวถึงข้อดีข้อเสียของทั้งสองรูปแบบและกรณีการใช้งานทั่วไป
27 กุมภาพันธ์ 2023
WAV กับ MP3: การเปรียบเทียบโดยละเอียดสำหรับผู้ใช้
บทความนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่างรูปแบบเสียงดิจิทัล WAV และ MP3 และเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ สำหรับผู้สร้างพอดแคสต์ โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ขนาดไฟล์ การบีบอัด คุณภาพเสียง และคำแนะนำในทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบที่จะใช้ในการสร้าง แก้ไข และส่งออกพอดแคสต์
27 กุมภาพันธ์ 2023
ความแตกต่างระหว่าง MP3 และ MP4: ไหนดีกว่าสำหรับชีวิตประจำวัน?
บทความนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่างรูปแบบเสียง MP3 และ MP4 คุณลักษณะ และตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ พร้อมการเปรียบเทียบด้วยภาพและการตั้งค่าที่แนะนำ